Zawory

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

Rodzaje zaworów

Zawory oddechowe

Zawory oddechowe zapewniają ochronę zbiornikom magazynowym i zbiornikom ciśnieniowym przed podciśnieniem i nadciśnieniem. Zawory montuje się na przyłączach kołnierzowych na dachu zbiornika lub na przyłączach zbiorników z przestrzeni oparowej.

Z uwagi na różne typy zaworów każdy jest dobierany wg indywidualnego zamówienia..

Przerywacze płomienia

Są to urządzenia przeznaczone do montażu na rurociągach w celu wyeliminowania potencjalnego zaiskrzenia wewnątrz rurociągu oraz minimalizacji ciśnienia w przypadku eksplozji.

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa to idealne rozwiązanie dla instalacji ciśnieniowych. Ich działanie polega na otwarciu przepływu w sytuacji, gdy ciśnienie medium pokona opór elementu dociskającego dysk do siedliska w pilocie. Na skutek zmiany układu sił następuje otwarcie zaworu głównego i szybki, znaczący ilościowo zrzut medium. Element zamykający znajduje się w obrębie strugi medium. Zadziałanie zaworu odbywa się bez udziału sił zewnętrznych.