Pomiary węglowodorów

Z uwagi na normy środowiskowe, które muszą być spełnione przez np. bazy paliwowe, należy przeprowadzać pomiary oparów węglowodorów w przypadku podejrzenia nieszczelności elementów instalacji/zbiornika.

Opis urządzenia pomiarowego

INFICON ComboPro 2020

FEATURES

 • Intrinsically safe
 • Exceptionally simple calibration and operation
 • Total volatile organic compound (TVOC) measurement
 • Quick-connect pre-filter tube for benzene measurement
 • Large, simultaneous information display
 • Rugged design

TYPICAL APPLICATIONS

 • Chemical incident response
 • Site characterization and remediation
 • Benzene exposure monitoring
 • Indoor air quality

Miejsca przeprowadzania badań

 • Bazy paliwowe
 • Rafinerie
 • Stacje przepustowe rurociągów

Ekspertyzy sprawności uszczelnień dachów i pokryw pływających